Fiskeområden

Fiske är ett kärt intresse för många. Oavsett om det handlar om tyngsta fångsten eller ett rofyllt tidsfördriv så finns det gott om alternativ i kommunen.

Norsjö sportfiskeklubb

Sjöar

Båthustjärn, Kattöggeltjärn, Övre Bjärnstavatjärn, Västra Ljusträsket och Nordtjärn.

Flugfiskevatten

N.Hackestjärnen, Brunträsken, Stenträsket och Mönnforsen – Malån
Flugfiskevattnen har öppet 15 Maj – 30 September (och kräver ett eget fiskekort)

Fiskekort

Försäljning:
Norsjö fiske och fritid
Storgatan 6, Norsjö                            Tel: 070-533 45 38, 0918-10190
Björn Johansson, Näset                     Tel: 0918-25000, 070-542 84 64
Uffes Flugor och fiske i Malå            Tel: 070-326 57 82
Shell i Lycksele:                                   Tel: 0950-12500
Kattisavan camping                            Tel: 0950-18060

Köp via bankgiro: 5979-7571
eller bankkonto i Handelsbanken: 6262 150.020.872.
Ange då avsändare (namn & adress) samt dag/tid när fisket påbörjades (vid köp av 2-dygnskort).

Kontakt:
Steve Björk, Bastutjärn Tel: 070-2324019

För mer information:
www.norsjosfk.se


Petikträsk FVO

Fisket:

I Petikträsk finns abborre, gädda, sik och ”gers” (oätlig)

I Petikån finns harr, abborre, gädda, lite lake och även lite mört.

I Lomtjärn finns gädda och abborre.

I Stora Stentjärn finns gädda och stora, fina abborrar.

Området:

Området innefattar en del av Petikån, Petikträsk, Lomtjärn och Stora Stentjärn

Regler:

I Petikån, Lomtjärn och Stora Stentjärn är det fritt fiske för invånare i Petikträsk by. Övriga fiskare måste lösa fiskekort.
I Petikträsk är det fritt fiske för allmänheten.

Fiskekort

Försäljning/kontakt:

Hilding Renberg                                   Tel: 0916- 600 11

Rolf Ek                                                   Tel: 070- 730 81 89

Vägbeskrivning:

Efter väg 370 mellan Bjurträsk och Boliden ta avtagsväg mot Kusfors. Kör till Svansele och fortsätt vägen fram till Petikträsk, där ligger Petikträsk och Petikån.


 

Svansele FVO

Fisket:

I Petikån och Skellefteåälven finns allt utom röding.

I Klövertjärn planteras det in regnbåge, röding och bäcköring. Där finns även naturligt aborre och gädda.

Området:

Området sträcker sig över flera tjärnar, Petikån och delar av Skellefteåälven. Tjärnar som omfattas är bland annat Klövertjärn, Tallbergstjärn och Stordödmantjärn

Regler:

I Klövertjärn gäller två fiskar om dagen. I övriga delar av området är fisket obegränsat.

Fiskekortet:

Försäljning:
Björks lanthandel, Kusfors                                      Tel: 0915-200 06

Christine Lindmark, Svansele                                 Tel: 070-633 95 76

Rune Malmin, Svansele                                           Tel: 0915-210 49

Kontakt:
Leif Marklund                                                             Tel: 0730-46 51 50

Jonny Lindström                                                        Tel: 070-315 58 25

Vägbeskrivning:

Väg 370, tre mil från Bjurträsk mot Boliden. Följ skylt mot Kusfors. Kör över bron (Skellefteåälven) höger om Kusfors, fortsätt vägen fram till Petiknäs.


Petiknäs/Gumboda FVO

Fisket:

Här finns öring, harr, sik, gödda, mört och abborre

Området:

Från Renström-gränsen upp till Svanselet, ungefär en kilometer från Kedträskbron.

Regler:

I Petikån (Rålund) gäller fritt fiske för allmänheten.
I Petiknäs gäller fiskeförbud för allmänheten.
Fiskekortet gäller inte Petikån och Petiknäs men resterande delar av området. Inga begränsningar gällande fisket finns för dem med fiskekort.

Fiskekort:

Försäljning:
Björks lanthandel, Kusfors                Tel: 0915-200 06
Kontakt:
Sören Eklund                                        Tel: 0915-229 66, 070-309 76 77

Henry Lundquist ordf.                        Tel: 070-210 03 54

Vägbeskrivning:

  1. Väg 370 mellan Rengård och Renström vid Skellefteåälven skylt mot Kusfors.
  2. Väg mellan Bjurträsk och Boliden. Skylt mot Svansele Vildmarkscamp, mot Gumboda, Kusfors

Norsjöån/Malån FVO

Fisket:

I Norsjöån och Malån finns abborre och gädda, harr, öring och sik

I Stor-Villbacktjärn, Prompatjärn finns inplanterad regnbåge och röding. (Gäller endast årskort!)

I Mensträsk finns abborre, gädda, lake och sik.  Det finns även bäcköring, den får endast fiskas sommartid.

Fiskekort: (För Norsjöån och Malån)

 

Försäljare: Fromhedens Camping             Tel: 076-7777628

OKQ8 Norsjö                             Tel: 0918-772090

Lennart Magnusson(Heden)  Tel: 070-2190161

Bill From(Mensträsk)               Tel: 076-7620028

 

Kontakt:       Bo Martin Alm                           Tel: 070-3335805

Lennart Magnusson                  Tel: 070-2190161

 

Kartor:          Ingemar Brännström                 Tel: 076-1168010

 


Rörträsk/Bredträsk FVO

 

Fisket:

I Rörträsk finns främst gädda och abborre.
I Bredträsk finns främst abborre, sik, harr och fina öringar men även lite röding och lake.
I Petikån finns främst harr men möjligen även abborre, gädda och lake.

Området:

Fiskeområdet sträcker sig från 7-9km från dammbyggnaden till granängen.

Regler:

Obegränsat fiske utan nät.
Mer info finns på Bredträsk fvo’s Facebook 

Fiskekortet:

Försäljning/Kontakt:

Kurt Stenberg, Rörträsk                                                      Tel: 076-815 22 75
Marie Karlsson, Rörträsk                                                    Tel: 076-118 29 89
Daniel Karlsson, Jörn                                                          Tel: 073-044 99 09
Linda Karlsson, Jörn                                                            Tel: 073-829 45 84

Tillägg:

Vid bredträsket finns vindskydd och badplats(sand).
Vid Petikån finns en byastuga. Grillring och båtnedfart finns vid bredträsket.

 

Vägbeskrivning:

  1. Väg 365 mot Glommersträsk, vid Norrbottensgränsen sväng mot Petikträsk 5. Ca 4km efter röröträskvägen, ta väg till höger.
  2. Väg 370 skylt till svansele följ skylt till Rörträsk 12.

Bjurträsk FVO

Fisket:

I Bjurträsket finns abborre, gädda, mört, lake, sik.
I Kedträsket finns abborre, gädda, lake, sik, ål och någon enstaka öring
I Fäbodträsket finns abborre, gädda, sik och öring

Området:

Till området hör Kedträsket, Bjurträsket och Fäbodträsket.

Regler:

Omkring hela området gäller fritt fiske
Obs! Kattögeltjärn ingår i Norsjö Sportfiskeklubbs klubbvatten och kräver medlemskap samt fiskekort.

Tillägg:

Vid Kedträsket finns en fin badplats med brygga, torrtoa, grillplats, bastu och omklädningsrum.

Vägbeskrivning:

Bjurträsket och Fäbodträsket ligger vid byn Bjurträsk väg 370.

Kedträsket ligger vid väg 365 vid Bjurträsk mot Böle (sväng vänster in på en skogsväg vid bölekorsningen) Du kan även köra till Kedträsket från väg 370 infart Uddengruvan.


Holmträskbygdens FVO

 

Fisket:

I Braxträsket finns abborre, gädda och lite öring.
I Holmträsket och i Karsträsket finns abborre, gädda, sik och även lite harr och öring.
I Karsbäcken finns abborre, gädda, harr och även lite öring.
I Ljusträsket finns abborre, gädda och inplanterad harr och öring.

Området:

Till området hör Braxträsket, Holmträsket, Karsträsket, Karsbäcken och Ljusträsket.

Regler:

Med fiskekort fiskar du max 2st ädelfiskar per dag med undantag för det som ägnar sig åt fiske med nät.
För Ljusträsket gäller speciella bestämmelser.

Fiskekortet:

Kontakt:

Urban Hellgren                                       Tel: 070-687 61 61

Försäljning:

Fiskekortsautomater finns vid Karsbäcksbron och Ljusträsket.
Eller ring Urban Hellgren                      Tel: 070-687 61 61 

Tillägg:

Omkring fiskeområdet finns bra badmöjligheter, fyra vindskydd och flera grillplatser.

Vägbeskrivning:

  1. 1. Mellan Norsjö och Bastuträsk sväng vid avtagsväg mot Långträsk, fortsätt till byn Braxträsk och Holmträsk. 2. Efter väg 370 mellan Boliden och Bjurträsk sväng vid avtagsväg mot Bastuträsk. Kör tills ni anländer i Holmträsk och Braxträsk.

Stora Sikträskets FVO

 

Fisket:

I Sikträsket finns sik, lake, gädda, abborre och inplanerad harr som sätts ut varje år. Här kan även finnas lite öring.

Området:

I Området infattas enbart Sikträsket.

Regler:

Köper man kort finns möjlighet att låna en båt.

Möjlighet till nodfiske finns och då gäller särskilda bestämmelser

Fiskekortet:

Kontakt:

Erik Lundström                                       Tel: 070-531 77 11

Försäljning:

Gerd Lundström, Svartnäs                    Tel: 0915-410 31

Per-Erik Eriksson                                    Tel: 0915-101 32

Speciella årskort med speciella regler finns för de som bor runt sjön

Tillägg:

Mitt på Storholmen finns ett vindskydd med tillhörande grillplats.

Vid Svartnäs vid Bastuträskvägen finns även ett vindskydd med grillplats

Vägbeskrivning:

Följ väg 369 mellan Norsjö och Bastuträsk tills ni kommer till byn Svartnäs.


Arnträsk/Mensträsk FVO

 

Fisket:

I Arnträsk finns harr, abborre, sik, mört, öring och lake.

I Mensträsk finns harr, abborre, sik, mört och lake.

Anterbäcken går mellan de två tidigare nämnda sjöarna, här gäller fiskeförbud på grund av att detta är lekplatsen för öringen som planteras in. Bäcken restaurerades 2014 och nu finns här av de inplanerade fiskarna mindre öring och mer harr.

Området:

Till området hör Anterbäck, Mensträsk och Arnträsk.

Fiskekortet:

Dygnskort (personligt för sportfiske)    

Årskort (personligt för sportfiske)          

Stugkortet (familj för sport och nätfiske)              

Regler:

Med stugkortet gäller max 5 nät.

Kontakt:

Stefan Lundström                                  Tel: 0915-100 07

Försäljning:

Barbro Larsson                                        Tel: 0915-102 01 (I första hand)
Madeleine Marklund                              Tel: 070- 587 72 04

Tillägg:

I Mensträsk finns en ö och på öns östra sida finns ett vindskydd med grillplats. Ibland möjligt att hyra båt vid Mensträsk. Fråga vid kontakt.
Vid Arnträsk finns badplats och grillplats.
Vattnet är så rent att det är drickbart. 

Vägbeskrivning:

Arnträsket ligger vid byn Kattisträsk ca 6km från Bastuträsk

Mensträsk ligger vid byn Granström ca 9km från Bastuträsk


Lillåmans FVO

Fisket:

I samtliga sjöar finns abborre, gädda, mört, sik och lake. I Åmans bäckar finns dessutom både harr och öring.

Området:

Till området hör Gransjö, Aggträsket, Stor Raggsjön, Lill Raggsjön, Åman, Åmträsk och Lidträsk.

Regler:

Inga särskilda regler finns. Visa hänsyn och använd sunt förnuft. 

Fiskekortet:

Månadskort:                                            100kr           
Årskort: (Gäller familj och ev. gäst)    150kr

Betalning kan ske via Swish: 1236954911
eller bankgiro: 5028-2920
Skriv namn och datum på betalningen så gäller det som fiskekort.

Kontakt:

Jonny Stenmark                                     Tel: 070-557 89 42
Benny Persson                                       Tel. 070-371 18 64

Försäljning:
Jonny Stenmark                                                           Tel: 070-557 89 42
Benny Persson, Granliden                                          Tel: 070-371 18 64
Örjan Andersson, Kvarnåsen                                     Tel: 070-390 60 52
Curt Bylund, Brinken                                                    Tel: 076-784 02 76
Lorents Wikman, Lidsträsk                                          Tel: 070-571 24 87
Erland Persson, Åmträsk                                              Tel: 0918-520 28
Marie Hugosson, Gransjö                                             Tel: 070-269 55 66

Vägbeskrivning:

Stora Raggsjön ligger vid väg 365, Kvarnåsen mot Raggsjö.
Gransjö och aggträsket hittar du när du svänger höger innan Kvarnåsen mot Raggsjö.


Risliden/ Barlidens FVO

 

 Hemsida

Fisket:

I området finns tillgång till en stor varietet av fiskar.
I Maratjärn finns abborre, lake och inplanterad regnbåge, röding, öring och harr
I Inre- och Yttre Klippträsket finns gädda, abborre, mört och lake.
I Kvarnån, Gomorån och månsträskån finns gädda, abborre, öring och harr.

Området:

Området innefattar Maratjärn, Inre och Yttre Klippträsket, Kvarnån, Gomorån, månsträsket och månsträskån.

Fiskekortet

För Maratjärn och Kvarnån:
Dygnskort:                                              100kr (personligt)
Säsongskort:                                           400kr (personligt)
Årskort:                                                    600kr (personligt)
Familjeårskort:                                       700kr (2 vuxna samt barn)

Övriga vatten är gratis

Regler:

I Maratjärn gäller max 2 fiskar/dygn och person. På familjekortet gäller max 4 fiskar/dygn men bara 2 fiskar får vara fiskade av samma person.

Kontakt:
Lorentz Nilsson                 Tel: 0918- 600 66             Mob: 073-729 00 66

Försäljning:
Anders Björk                      Tel: 070-653 10 10
Lorentz Nilsson                 Tel: 0918- 600 66             Mob: 073-729 00 66
Fiskekortsautomat finns vid Maratjärn.

Tillägg:

Informationstavla om fisket och husvagnsparkering finns vid Maratjärn. Vid Klippträsket finns badplats.
Runt sjöarna finns flertalet badplatser och vindskydd.
För klippträsket och månsträsket finns båtar att hyra

Vägbeskrivning:

Inre Klippträsket vid Risliden 2,5 mil från Norsjö.
Yttre Klippträsket ligger mellan Inre Klippträsket och Månsträsket.
Månsträsket och Gomorån ligger vid Klippträsket, Barliden mellan Risliden och Lossmen.
Kvarnån ligger mellan Risliden och Kattisberg.
Månsträsket och Manjaurån ligger mellan Ajaur och Manjaur.
Maratjärn ligger ca 4km från Risliden mot Ajaur.


Kattisbergs FVO

Fisket

I Storträsket, Långträsket, Kattisträsket och (Storvikstjärn) finns abborre, gädda, mört och lake.

I övre delen av Kvarnån (Risliån) finns även harr.

Priser

I samtliga fiskevatten är det fritt fiske och inga fiskekort krävs.

Vägbeskrivning

Mellan Norsjö och Risliden, avtagsväg Kattisberg, där finns Långträsket, Kattisträsket och Stortäsket. Från Storträsket rinner Kvarnån (Risliån) till Inre Klippträsket, 5 km från Risliden.


Kvammarn/ Gissträsk/ Lillholmträsk FVO

 

Fisket:

Här finns abborre, gädda, mört, siklöja, lake, enstaka öring och harr.

Området:

Omfattar vattensystemet ovan Mellanån. Kvammarn, Gissträsk, Lillholmträsk, Tvärträsket, Stor-grästjärn, Lill-Grästjärn samt Mårktjärn och Vintervägatjärn. Sammanbindande vatten Mellanån, Holmträskån samt Tvärträskbäcken.

 

Regler:

Förbudsområden

  • Mellanån: Sundet före utloppet samt sträckan ner till fiskegräns. (Utloppet av Kvammarn restaurerades 2015 med nya lek och uppväxtområden för öring.)
  • Holmträskån. Vid in och utlopp samt i ån. (Holmträskån är ett viktigt reproduktionsområde för öring i detta FVO.)

All öring och harr släpps tillbaka, detta för att försöka stärka beståndet som är mycket svagt. 

Fiskekort:

Årskort handredskap
Veckokort handredskap
Årskort handredskap och fasta redskap
Fiskerättsbevis                                                            

Kontakt:
Per Ström                                                 Tel: 072-557 19 58

Christer Boman                                      Tel: 070-656 51 87
Försäljning:
OK/Q8 Norsjö                                          Tel:  0918-77 20 90
www.Ifiske.se                            


Vägbeskrivning:

Kvammarn ligger vid väg 365 mellan Norsjövallen och Kvarnåsen.

Gissträsket ligger utmed byn Gissträsk. Kör norrut från Norsjövallen.

Lillholmträsket ligger vid byn Lillholmträsk vid väg 370.


Fromhedens Fiskecamp

Hemsida

Fisket:

I ”Put´n´take”-sjön finns fin regnbågslax och öring.

Området:

Fromhedens fiskecamp erbjuder ett otroligt put´n´take fiske som idag är känt långt utanför länets gränser. Även den som vanligtvis saknar fiskelycka har stora chanser att uppleva hur det drar och sliter i fiskespöet när en regnbåge eller öring, bitit sig fast på kroken.

Regler:

Kostnad: 75kr/kg

Kontakt:

Åsa Persson Tel: 0918-260 44

Försäljning:

I receptionen på Fromhedens fiskecamp.

Tillägg:

Fiskespön finns till uthyrning och fiskecampen erbjuder även resturang, campingplats eller stuga. I närheten finns även en utmanande niohåls golfbana.

Öppet påskhelgen – september

Vägbeskrivning:

Fromhedens camping är belägen 15 km från Norsjö efter väg 370


 

Övrigt

 

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten