Hur kan företagen vara med och bidra?

Företagen skapar möjligheter för konsumenterna att bidra genom att lägga ett litet prispåslag på en tjänst eller en produkt.

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten