Mer information

Mervärde Norsjö är en finansiell modell för lokal utveckling som bygger på samverkan mellan Gold of Lapland och de lokala företagen. Här nedan finns mer information att hitta gällande Mervärde Norsjö.

Mervärde Norsjö pdf:

Praktiska detaljer

Mervärde Norsjö text och avtal

 

 

 

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten