Mervärde Norsjö är en finansiell modell för utveckling som drivs och formas av Gold of Lapland i samverkan med det lokala näringslivet. Genom mervärdesföretagen skapas möjligheter att återinvestera i destinationen, något som gynnar både ortsbor och besökare!

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten