Möjliggörare

Mervärde Norsjö är ett EU-finansierat LEADER-projekt som möjliggjorts via Leader Skellefteå Älvdal.

Mer information om detta kan ni hitta här!

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten