Vad går pengarna till?

Det är ju så att det ofta finns saker som skulle kunna utvecklas eller skapas på en plats, men sällan finns det någon som ansvarar för att genomföra dem. Därför jobbar vi med Mervärde Norsjö.

De medel som samlas in via Mervärde Norsjö ska användas till att genomföra insatser som gynnar ortsbor och besökare på lång sikt. Det kan handla om att förbättra vandringsleder och skoterleder, skapa fler evenemang eller förbättra befintliga, utsmyckning eller liknande. Det ska helt enkelt investeras i sådant som många vill ha men ingen vill betala för!

Pengarna administreras av Gold of Lapland som årligen, i samråd med de anslutna företagen, beslutar om hur pengarna ska användas och fördelas utifrån insamlade medel och nomineringar.

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten